Anders Kühnau – red Ulrich Fredberg, han kan blive guld værd for dig

Skrevet d. 19. januar 2018

Anders Kühnau (S), Region Midtjylland, nu har du mulighed for at træde i karakter straks fra starten af din tid som regionsformand i Region Midtjylland.

Red Ulrich Fredberg, den ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg, fra den plumrådne beslutning om at udelukke ham fra deltagelse i det centrale udvalg, som bestemmer fremtiden for hospitalerne i området, og sæt foden i, så koncernens topledelse straks kan mærke, at de ikke har frit spil til at gøre, hvad der passer dem.

Regionen fik med en decideret slutspurt reelt fik vippet Ulrich Fredberg (V) ud af de centrale beslutninger og beslutningsprocesser i regionen. Det blev nemlig konsekvensen af en ændring af regionens styrelsesvedtægter, som blev gennemført i de sidste måneder af det gamle regionsråds tid. Ændringen, der gjorde regionens politiske udvalg stående, var et politisk ønske. Men ingen gjorde politikerne opmærksomme på, at det ville være ensbetydende med, at Ulrich Fredberg dermed blev sat uden for døren. Det forsømte - eller glemte - regionens administration at gøre opmærksom på. Og når man kender til det betændte forhold mellem overlægen fra Silkeborg og koncernledelsen anført af regionsdirektøren, Jacob Stengaard Madsen, og sundhedsdirektør Ole Thomsen, så kan man godt få den mistanke, at det var bevidst.

Hvordan gik det til?

Ændringen at styrelsesvedtægten for regionen så ellers uskyldig ud. Det handlede om at gøre regionens udvalg "stående", hvor de tidligere havde været ”særlige” og altså være mere ad-hoc-agtige. I praksis har det ingen betydning - udvalgene er stadig bare rådgivende i forhold til forretningsudvalget og regionsrådet. Den eneste reelle forskel er, at stående udvalg ikke nedlægges efter en valgperiode. Og dog der også en anden konsekvens: Honorarerne til politikerne er nemlig højere i et stående udvalg end i et særligt. 

Hvad politikerne ikke var klar over, var, at med denne ændring skulle medlemmerne af udvalgene leve op til nye habilitetsbestemmelser. Og derfor blev det denne ændring, som regionens topledelse sammen med dens jurister kunne bruge til at erklære Ulrich Fredberg inhabil i hospitalsudvalget, som skal rådgive og forberede sager til regionsrådet.

Men det fik politikerne aldrig at vide. Man kan faktisk godt påstå, at de byttede Ulrich Fredbergs habilitet med højere honorarer. Og så fik regionens topledelse demonteret en stærk kritiker.

Ulrich Fredberg buldrede ellers ind i regionsrådet ved valget. Han er noget så sjældent for regionerne som en populær, kendt og respekteret politiker. 9600 stemmer blev det til, og det gjorde ham til en af de mest populære politikere overhovedet i det ellers ganske profilløse regionslandsskab.

Den markante tilslutning er også en af grundene til, at beslutningen om inhabilitet er absurd udemokratisk. Faktisk repræsenterer Ulrich Fredberg en markant gruppe af vælgere, som ønsker indflydelse på regionens hospitalsplaner. Med beslutningen om at gøre overlægen fra Silkeborg inhabil, så har de spildt deres stemmer, og på det punkt er det selvsagt skærpende, at regionen parallelt med valgkampen traf deres beslutning uden at nævne det.

Derved risikere vælgerne i Silkeborg at have spildt deres stemme.

Hvorfor blev Fredberg en stemmesluger

Stemmerne fik Ulrich Fredberg af to grunde, den ene er, at han er parat til at levere en indsats for at forhindre Regionshospital Silkeborg i at blive lukket. 

Den anden er, at Ulrich Fredberg har en indlysende indsigt på hospitalsområdet i regionen, herunder ikke mindst det, han opfatter som manglende kvalitet bag administrationens beslutninger. Som en del af sin valgkampagne lavede han en valgvideo, hvor han sammenlignede ledelsen af fodbold med ledelse af hospitaler. Leveres varen ikke, så skal træneren skiftes ud. Den løsning kender fodbold i Aarhus kun alt for godt.

Ulrich Fredberg foreslog samme praksis på hospitalsområdet. Han lagde aldrig skjul på, at han gik efter at banke regionernes topledelse på plads.

Dertil kommer Ulrich Fredbergs presseindsats for at få omverdenen til at indse, at metoderne, som Regionshospitalet i Silkeborg anvender er bedre end metoder, andre anvender. Mest opsigtsvækkende blev det, at Silkeborg kunne anvende nye data for resultaterne for lungekræftscreening til at vise, at anvendelsen af lav dosis CT-scanning var overlegen i forhold til røntgen-undersøgelser, som mange andre hospitaler anvender. Den nyhed blev en landsdækkende tv-nyhed, og den viste, at røntgenundersøgelser faktisk er ringe, men nok så væsentligt kom nyheden på tværs af overvejelserne om at indføre helt nyt udstyr till netop lungekræftscreening.

Man kan godt få den mistanke, at Ulrich Fredbergs valgkampagne og hans indsats for at fremhæve kvaliteterne i Silkeborg er forklaringen på, at regionens topledelse ikke fortalte politikerne, at konsekvensen af ændringen af styrelsesvedtægten ville blive, at overlægen ikke fik adgang til det udvalg, hvor han kunne spille den største rolle. Alternativt har ledelsen simpelhen ikke gjort sit hjemmearbejde. Der er ikke andre muligheder.

Det nye regionsråd kan omgøre denne ændring af styrelsesvedtægterne. Så får Ulrich Fredberg sine muligheder tilbage, og så sejrer demokratiet og de tusinder af stemmer, som overlægen fik.

Eller man kan stå til og så kan udvalgsmedlemmerne indkassere deres forhøjede honorar.

Her er en værdig sag for den nye regionsformand. Anders Kühnau, vis at du har modet til at sætte det mest kvalificerede hold til at håndtere regionens udfordringer, og dér hører Ulrich Fredberg til.

Der er altså rigeligt med grunde til at lande denne sag på en anstændig måde.

 

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.