Tak skæbne, Medicinrådet er blevet konstruktivt

Skrevet af Kristian Lund d. 27 september 2019

Der lyder tydeligvis mere konstruktive toner fra Medicinrådet og især dets bagland, Danske Regioner, end nogensinde før, når det gælder beslutninger om ibrugtagning af lægemidler.

Revlimid-godkendelsen er glædelig – men mennesker er døde, mens vi ventede

Skrevet af Kristian Lund d. 26 september 2019

Det er glædeligt, at Medicinrådet har godkendt lægemidlet Revlimid til behandling af stamcelletransplanterede myelomatose-patienter. Men det vil være pinligt, hvis udviklingen i denne sag kommer til at fremstå som en sejr for systemet, måske ligefrem en triumf.

Svar til Stephanie Lose: Djævelen ligger i detaljen

Skrevet af Kristian Lund d. 23 september 2019

Kære Stephanie Lose
Tak for dit svar, som jeg vælger at se på med positive briller. I det lys glæder det mig, at Medicinrådet formandsskab står til rådighed, også for den kritiske del af pressen. 

Oh skræk oh ve - de gamle vælter ind i praksis-klinikken

Skrevet af Kristian Lund d. 19 september 2019

Aldrig før har lægemiddeludviklingen indenfor diabetes været så intens som i disse år, og rigtig mange af lægemidlerne skal tages i brug af praktiserende læger - og helst hurtigt efter specialisterne har fældet deres dom.

Der er gået inflation i guidelines

Skrevet af Kristian Lund d. 17 september 2019

Tiden er inde til at dekretere et stop for guidelines, som ikke har bred opbakning fra alle relevante parter.

Åbent brev til Lose: Få Medicinrådet til at leve op til basale krav om åbenhed

Skrevet af Kristian Lund d. 12 september 2019

Stephanie Lose

Formand for Danske Regioner

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

(endvidere sendt til Medicinrådets formandsskab og direktør)

Regeringen skuffer fælt på sundhedsområdet

Skrevet af Kristian Lund d. 06 september 2019

Nu begynder konturerne af en sundhedspolitik at tegne sig for Danmark nye socialdemokratiske regering - og den ser uspændende ud.

For få nyheder til klinikerne i kræftverdenens nye samlingspunkt

Skrevet af Kristian Lund d. 30 august 2019

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) blev oprettet for to år siden, og DCCC´s Kræftforskningsdage er allerede blevet en institution i den danske kræftverden.

Begynder læger virkelig at praktisere lavest fællesnævner?

Skrevet af Kristian Lund d. 27 august 2019

Det er godt nok skræmmende, at der åbenbart findes en dansk læge, en neurolog, som er parat til at afvise en patients adgang til dyr, men effektiv medicin – uagtet at medicinalvirksomheden, som producerer lægemidlet, har besluttet at forære det til patienten, som har stor gavn af behandlingen.

Dybt problematisk, at økonomer og spindoktorer forgyldes, mens lægerne arbejder gratis

Skrevet af Kristian Lund d. 15 august 2019

Én ting skal Medicinrådet gøre alt for at undgå, nemlig at blive kendt for at forskelsbehandle og favorisere. Alligevel plumper rådet gang på gang i, ikke mindst når det gælder anbefalinger af medicin. Dér er Medicinrådet iskold, når det skræller målgrupper fra.

Opfordring: Se på de dyre lægemidler som anlægsudgifter

Skrevet af Kristian Lund d. 28 juni 2019

Få ting er sikre, når det gælder lægemidler – men to er bombesikre, nemlig at lægemidlerne bliver stadigt mere specialiserede, og at de bliver dyrere og dyrere. 

Kampen mod svær overvægt kan lære af diabetes-successen

Skrevet af Kristian Lund d. 18 juni 2019

Dette er lidt af en sensation: Alt tyder på at diabeteskurven er knækket. Tendensen er beskrevet i et studie præsenteret i forbindelse med den internationale diabeteskongres, ADA.

Få patienterne ind i (valg)kampen næste gang

Skrevet af Kristian Lund d. 13 juni 2019

Vi, der holder med sundheden, må vist være amatører – måske ligefrem dumme. Det indtryk står tilbage efter valgkampen, hvor sundheden igen blev tabt på gulvet. Vores fejlslagne strategi fremgår meget klart, når man studerer to begivenheder, som på mange måder lignede hinanden – men som førte til afgørende forskellige udfald.

Skal Danmark indføre lungekræftscreening?

Skrevet af Kristian Lund d. 11 juni 2019

Om Danmark skal indføre lungekræftscreening er ét af tre hovedspørgsmål, som skal diskuteres i debatter på Folkemødet, arrangeret af Sundhedspolitisk Tidsskrift.

AMGROS skal tvinges til at følge kongresser tæt

Skrevet af Kristian Lund d. 07 juni 2019

Hver eneste cancerkongres, også ASCO, byder på sine nye målinger til at vurdere lægemidlers effekt, og hvordan de påvirker patienternes liv - og ikke mindst, hvad de koster skatteyderne.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>