Læger og patientforeninger i samlet opråb: Regeringens tobaksudspil er ikke vidtrækkende nok

Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen er gået sammen om seks konkrete forslag til at styrke arbejdet imod en røgfri generation. Regeringens tobaksudspil mangler bredde og ambitioner, mener de.

Regeringen præsenterede i sidste uge et tobaksudspil frem imod forhandlingerne, der begynder på fredag. Udspillet indeholdt bl.a. en prisstigning til 50 kroner pr. pakke cigaretter, neutrale pakninger, skjulte tobaksvarer i butikkerne, forbud for rygning på uddannelsessteder, hvor eleverne er under 18, og kontrol af forbuddet mod salg af tobak til mindreårige.

Der er mange gode takter i udspillet, men der er brug for at gå endnu længere, mener de fire foreninger.

En markant højere pris på cigaretter har været omdrejningspunktet på debatten, men under de kommende forhandlinger er der brug for et langt bredere perspektiv, mener foreningerne. Kun 10 pct. af danske rygere er begyndt, efter de er fyldt 20 år, og derfor er det naturligt at fokusere massivt på børn og unge i fremtidens forebyggelsesstrategi.

”Langt de fleste lærer at ryge, inden de er fyldt 20 år og fortsat går i skole. Så en effektiv måde at forebygge rygestart hos børn og unge er at indføre røgfri skoletid i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Og skal det være rigtig effektivt, bør det omfatte både elever og ansatte. Hvis vi ikke gør noget, uddanner vi bare en ny generation af rygere ”, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, slår til lyd for, at alle tobaks- og nikotinprodukter omfattes af prisstigninger og krav om neutrale pakker gemt bag disken.

”Der er desværre god grund til at frygte, at børn og unges forbrug blot vil flytte sig til andre skadelige produkter. Derfor har vi brug for en ambitiøs forebyggelsesstrategi, der rammer bredt,” siger han.

Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningens seks forslag til at nå en røgfri generation, som ikke indgår i regeringens udspil, er:

 1. Sæt konkrete mål om færre rygere. Aftalepartierne bør sætte som mål, at antallet af børn og unge, der ryger, skal halveres i løbet af de næste fem år. Der sættes et lignende mål for indsatsen mod rygning blandt voksne.
 2. Hæv prisen markant. Prisen på cigaretter skal stige til minimum 60 kr. på én gang og derefter over en kort årrække op til 90 kroner. Der indføres tilsvarende afgiftsstigninger på alle øvrige tobaksprodukter samt nikotinprodukter, der ikke er godkendt til rygestop.

 3. Hjælp flere til rygestop. Kombinationen af rådgivning og rygestopmedicin øger chancerne for at stoppe med at ryge. Derfor skal der afsættes midler til, at kommunerne sikrer, at 5 % af alle rygere årligt modtager kvalificeret rådgivning til rygestop, herunder at alle at alle borgere med behov kan få tilskud til rygestopmedicin.

 4. Omfat alle nikotinprodukter af regler for tobaksvarer. E-cigaretter, opvarmet tobak, tyggetobak og andre nikotinprodukter, der ikke er godkendt til rygestop, skal både omfattes af krav om forbud imod brug af smagsstoffer samt krav om neutral indpakning, tobak-under-disken samt rygelovens forbud imod rygning på arbejdspladser mv.

 5. Røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser. Ikke kun landets folkeskoler, men også alle ungdomsuddannelserne bør omfattes af røgfri skoletid. Røgfri skoletid omfatter også lærere, øvrige ansatte og gæster.

 6. Stop for nye skadelige produkter. Undersøg forbud imod brug af særligt afhængighedsskabende indholdsstoffer samt introduktion af nye typer af nikotinholdige produkter, som fanger børn og unge i nikotinafhængighed.
Like eller del denne artikel

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Webmaster

  Journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Medicinsk Tidsskrift

  Onkologisk Tidsskrift

  Hæmatologisk Tidsskrift

  MS Tidsskrift

  Propatienter

  Diagnostisk Tidsskrift