Autoimmune sygdomme får eget center

Patienter med psoriasis, type 1-diabetes, Crohns sygdom, ulcerative colitis, for lavt stofskifte, for højt stofskifte, leddegigt, multipel sclerose eller en anden autoimmun sygdom får eget center.

Mere end 200.000 danskere lider af såkaldte autoimmune sygdomme, hvor immunsystemet ved en fejl går til angreb på og ødelægger kroppens egne celler og væv.

Fælles for mange af patienterne er også, at sundhedsvæsenets hjælp ofte er utilstrækkelig. Sygdommene er komplekse, og mere end hver femte patient har mere end en autoimmun diagnose. Dertil kommer, at patienter med autoimmune sygdomme også har en øget risiko for også at komme til at lide af f.eks. hjertekarsygdomme og depression.  

Men sundhedsvæsenets behandling skulle nu gerne blive bedre, for det skal et nyt nationalt center nu forsøge at rette op på.

Sundhedsministeriet har bevilget 18 millioner til et fireårigt projekt til etablering af et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme på Aarhus Universitetshospital.

I første omgang skal der tages afsæt i psoriasispatienter, og på sigt skal løsningerne udbredes til andre patientgrupper, som har de samme udfordringer og følgesygdomme.

Det er Psoriasisforeningen, foreningsnetværket De Autoimmune og FAIM (Foreningen for Autoimmune Sygdomme) der i samarbejde med Afdeling for Hud og Kønssygdomme ved Aarhus Universitetshospital står bag projektet.

»Den indsats, der ydes i dag for disse patienter, halter langt efter de tilbud, vi har til folk med andre sygdomme. Der går lang tid med at finde ud af, hvad de fejler, man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved dem, og mange får ikke den rigtige behandling. Det må vi gøre bedre,« siger formand for sundhedsudvalget Liselott Blixt (DF) til Berlingske.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fremhæver også, at der, trods de mange patienter, der lider af autoimmune sygdomme, så går mange længe med gener og symptomer på følgesygdomme, før de kommer i behandling.

Det er ikke fair over for patienten, som ofte kastes ud i et langt og kompliceret behandlingsforløb, der går ud over både livskvalitet og arbejdsevne, mener hun.

»Patienterne døjer ikke bare med deres sygdom og livssituation, men ofte også med et sundhedssystem, der har svært ved at håndtere kompleksiteten af sygdommen - blandt andet fordi viden og kompetencer på det autoimmune område er spredt ud på flere forskellige lægespecialer,« siger Ellen Trane Nørby til Berlingske.

Formålet med etableringen af centeret er at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling, så behandlingen og livskvaliteten kan øges for patienterne. Behandlingen skal tage afsæt i en individuel og holistisk tilgang til patienterne.

I Psoriasisforeningen mener direktør Lars Werner, at det nye center vil blive ’state of the art’ i behandlingen af autoimmune sygdomme i Europa.

”En diagnose kommer sjældent alene, når man har en autoimmun sygdom som f.eks. psoriasis. Det giver store udfordringer i mødet med sundhedssystemet, når diagnoserne går på tværs af de traditionelle sygdomsområder. Det nationale center skal blive et fyrtårn i udviklingen af en helhedsorienteret behandling for denne patientgruppe, som må siges at være ramt af en overset folkesygdom. Flere hundredetusinde danskere lever nemlig med en eller flere autoimmune sygdomme som blandt andet kronisk tarmbetændelse, leddegigt og psoriasisgigt,” siger han til Psoriasisforeningens hjemmeside.

Projektet løber i første omgang fra 2018-2022. 

 

Fakta om autoimmune sygdomme

• Autoimmune sygdomme opstår, fordi immunsystemet angriber kroppens eget væv
• Denne overreaktion kan ramme et organ (f.eks. skjoldbruskkirtlen) eller flere organer (f.eks. hud og led)
• De mest almindelige autoimmune sygdomme er psoriasis, leddegigt, rygsøjlegigt, kronisk inflammatorisk tarmsygdom (Crohn) eller hudsygdommen HS.
• Der findes medicinsk behandling, som kan dæmpe immunsystemet og holde symptomerne nede, men ofte ledsages de autoimmune sygdomme af øget risiko for hjertekarsygdomme, psykiske lidelser og overvægt.
- Kilder: Sundhed.dk og Sundhedsministeriet

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift