"Vi skal generelt blive bedre til at tage patienterne i hånden, så vi ikke mister kontakten til dem, også selv om de måske ikke dukker op til aftalte behandlinger," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Eksperter: Vi må aldrig slippe taget i den enkelte, psykisk syge patient

Arbejdsgruppe bestående af psykiatriske eksperter er klar med 10 anbefalinger, der skal styrke den forebyggende indsats mod, at mennesker med psykisk sygdom begår kriminalitet. Arbejdsgruppens rapport vil blive behandlet i Danske Regioners bestyrelse den 24. oktober.

Arbejdsgruppen blev nedsat i forlængelse af rapporten ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?”. Rapporten er baseret på en gennemgang af 218 mentalerklæringer, og rapportens forfattere vurderede blandt andet, at tre ud af fire af de 218 mentalobserverede patienter modtog utilstrækkelig psykiatrisk behandling, inden de begik kriminalitet.

Flere af arbejdsgruppens anbefalinger peger på, at kontakten til patienterne skal styrkes, så der er ikke tvivl om, hvilken afdeling eller aktør, der har ansvaret for patienten og dennes behandling.

"Her mener jeg, at vi skal lytte de anbefalinger, der handler om, at vi ganske enkelt ikke slipper taget i patienterne, før vi har lavet nogle meget klare aftaler om, hvem der har ansvaret for det videre forløb. Jeg synes også, at vi kunne se nærmere på anbefalingen, der handler om, at vi ikke udskriver hjemløse patienter til gaden," siger formand for Danske Regioners psykiatriudvalg, Sophie Hæstorp Andersen og tilføjer:

"Vi skal generelt blive bedre til at tage patienterne i hånden, så vi ikke mister kontakten til dem, også selv om de måske ikke dukker op til aftalte behandlinger."

En anden af arbejdsgruppens anbefalinger handler om, at ni ud af ti af de mentalobserverede i analysen, som havde et misbrug, ikke fik tilstrækkelig behandling af misbruget. Blandt andet derfor anbefaler arbejdsgruppen, at de borgere, der både lider af psykisk sygdom og misbrug, skal have adgang til et sammenhængende tilbud. I dag er ansvaret for behandlingen delt mellem regioner og kommuner, men står det til Sophie Hæstorp Andersen, skal behandlingen samles i regionerne.

"Det her understreger igen, hvorfor behandlingen skal samles i regionerne. Både vi og fagfolk har flere gange påpeget, at det vil være et stort i skridt retning af bedre behandling til en gruppe af patienter, som til tider oplever at dumpe ned mellem to stole. Det skal vi gøre bedre, og her vil en sammenhængende behandling i regionerne være en god løsning," siger Sophie Hæstorp Andersen.

 

 


Arbejdsgruppens 10 anbefalinger

 1. En aktør har det fulde ansvar for en patient/borger, indtil ansvaret er fuldt ud overdraget og bekræftet af en anden aktør.
 2. Der skal være tilstrækkelig kapacitet i den stationære psykiatri til, at alle patienter med et lægeligt begrundet behov for at blive indlagt, kan blive indlagt.
 3. Der skal være tilstrækkelig kapacitet i de sociale indsatser til, at borgere med behov for social støtte hurtigt kan få det mest hensigtsmæssige tilbud for den enkelte.
 4. Udskrivningsaftaler/koordinationsplaner skal bruges systematisk i det tværsektorielle samarbejde om den enkelte borger.
 5. Hvis en patient udebliver fra aftaler i psykiatrien eller har gentagne akutte kontakter med hospitalssektoren, skal der senest ved tredje hændelse ske en lægefaglig vurdering af de fremadrettede indsatser.
 6. Patienter skal hurtigere tilbydes et mere individuelt tilpasset tilbud.
 7. Bedre adgang til specialiseret psykiatrisk rådgivning om brugen af tvang.
 8. Bedre viden om ansvar for behandling af patienter med dom til behandling.
 9. Mennesker med svær psykisk sygdom og samtidigt misbrug skal have adgang til et sammenhængende behandlingstilbud.
 10. Regioner og kommuner skal i samarbejde sikre de fornødne tilbud til hjemløse i psykiatrisk behandling.


Arbejdsgruppens medlemmer

 • Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark, formand for arbejdsgruppen
 • Søren Rask Bredkær, vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland
 • Runa Sturlason, ledende overlæge Regions psykiatrien Randers, Region Midtjylland
 • Inger Brødsgaard, ledende overlæge i almenpsykiatrien, Region Nordjylland
 • Anne L. Eisenhardt, oversygeplejerske Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Region Syddanmark
 • Jette Møllerhøj, leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Gitte Ahle, overlæge Justitsministeriet, Retspsykiatrisk klinik
 • Mette Brandt-Christensen, overlæge, seniorforsker, Kompetencecenter for Retspsykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Knud Kristensen, landsformand for SIND
 • Tina Engelbrecht Ising, chef for Koncern Resocialisering, Kriminalforsorgen
Like eller del denne artikel

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os