I pakkeforløbet for myelomatose er der nu et større fokus på rehabilitering, palliation og senfølger.

Patienter tilfredse med Sundhedsstyrelsens opdaterede pakkeforløb for knoglemarvskræft

Sundhedsstyrelsen har opdateret pakkeforløbet for knoglemarvskræft (myelomatose) med enkelte ændringer, der adskiller sig fra det tidligere pakkeforløb fra 2016. Der er nemlig nu et større fokus på rehabilitering, palliation og senfølger, så pakkeforløbet nu har fokus på hele patientforløbet både før, under og efter behandling. 

Det opdaterede pakkeforløb vækker glæde hos Lisbeth Egeskov, der er næstformand og fungerende formand for Dansk Myelomatose Forening.

“Som det har været indtil nu - og nok er stadig i mange kommuner - så tilbydes myelomatosepatienter med livslange bivirkninger og senfølger, der ofte forværres over tid, ikke mere genoptræning i deres kommune end kræftpatienter, der bliver raske,” siger hun og fortsætter:

“Vi bliver kun tilbudt et kort forløb, selv om vi har brug for kontinuerlig genoptræning for at bevare funktionsevnen, og dette er nu kommet med i kræftpakken. Det er vi meget glade for, for det betyder at kommunerne må oppe sig og forbedre deres tilbud til myelomatosepatienter.”

Det nye pakkeforløb fra Sundhedsstyrelsen er lagt sammen med opfølgningsprogrammet for myelomatose, som tidligere var en selvstændig udgave. Forløbet er udarbejdet i samarbejde med faglige eksperter på området og med inddragelse af repræsentanter fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Dansk Myelomatose Forening.

Ændringer vækker glæde

En ny ændring på det diagnostiske område i pakkeforløbet er også, at målingen af frie lette kæder er blevet inkluderet i blodprøverne for henvisning fra almen praksis. Det er ifølge Lisbeth Egeskov en forbedring fra den forrige udgave.

“Nogle myelomatosepatienter har ikke M-komponent (protein i blodet), men non-sekretorisk sygdom ved diagnosen, og de findes ikke, hvis der kun måles M-komponent. Det er en forbedring, der vil sikre, at flere myelomatosepatienter diagnosticeres tidligere,” siger hun.

For at fremme hurtig behandling er der som noget nyt i pakkeforløbet også oprettet en standardforløbstid til den første behandling. Det betyder, at der maksimalt bør gå 10 dage fra patienten er blevet udredt, til patienten starter i medicinsk behandling. 

Den evige udfordring: At identificere patienterne

En ting, som Dansk Myelomatose Forening gerne havde set blev ændret men som ikke er kommet med i den nye udgave, er oversigten over symptomer på myelomatose til almen praksis.

"Den eneste anke, vi har i forhold til det nye pakkeforløb er, at vi meget gerne ville have haft flere symptomer på myelomatose med for at hjælpe almen praksis til at finde flere myelomatosepatienter tidligere, men det kunne vi ikke komme igennem med i arbejdsgruppen. Begrundelsen var, at der i vid udstrækning er tale om uspecifikke symptomer, som kan være tegn på mange andre tilstande,” siger Lisbeth Egeskov.

Og det er svært at finde myelomatose-patienterne, da symptomerne ofte er uspecifikke og let kan forveksles med andre mindre alvorlige sygdomme som eksempelvis rygsmerter og træthed. Det forklarer Emil Hermansen, der er formand for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og overlæge på Hæmatologisk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital i Roskilde. 

“Vi ser mange patienter, der har gået i flere måneder, før de bliver diagnosticeret, og det er rigtig frustrerende for både dem og os. Samtidig er det en balancegang, da det tager rigtig mange ressourcer - også fra patienterne - hvis alle patienter med eksempelvis rygsmerter skal henvises til et pakkeforløb for myelomatose,” siger han og peger på, at det handler om at finde nålen i høstakken.

Ændring af M-komponent

Et af de første skridt i diagnostikken er, at blandt andre at undersøge for M-komponent i blodet. I den nye udgave af pakkeforløbet er målingen af frie lette kæder inkluderet i den blodprøvepakke, som de praktiserende læger skal tage ved mistanke om myelomatose, hvilket vækker begejstring i Dansk Myelomatose Forening. Adgangen til at kunne måle frie lette kæder i almen praksis er dog ikke landsdækkende, og som alternativ anbefales derfor måling af M-komponent i urinprøve.

Samtidig peger Sundhedsstyrelsen i en ny udgave af Diagnostisk Pakkeforløb, som er en udredningspakke til patienter, hvor der er mistanke om alvorlig sygdom som kræft, på, at M-komponent ikke i lige så høj grad skal undersøges i almen praksis længere. Og det er der en god grund til, forklarer Emil Hermansen.

“En af de ting, som er gledet ud af forløbet, er, at M-komponent ikke i lige så høj grad skal måles i almen praksis, da langt de fleste patienter med en M-komponent har MGUS, som ikke i sig selv er en kræftsygdom, og kun meget sjældent er behandlingskrævende,” siger han. 

Diskussionen om M-komponents rolle rejser samtidig spørgsmålet, om hvorvidt det giver mening at befolkningsscreene for myelomatose. En større befolkningsundersøgelse fra Island (iStopMM) er netop i gang med at undersøge spørgsmålet, hvor de screener islændinge for sygdomme med M-komponent, forklarer Emil Hermansen. Præliminære undersøgelser viser, at man finder patienter med myelomatose eller beslægtede sygdomme, som måske ellers ikke ville være blevet fundet, men om det har betydning for, hvor godt patienterne klarer sig på sigt vides endnu ikke før om mange år.

Like eller del denne artikel

Mogens har fået adjuverende behandling

Mogens Broch har lungekræft og blev opereret siden. Han har bl.a. fået det såkaldte adjuverende behandling - altså medicinsk behandling, som lægerne nogle gange vælger at give for at forebygge, at kræften udvikler sig eller vender tilbage. Her fortæller Mogens om, hvordan det er for ham og familien at blive ramt af kræft - og hvordan han har valgt at tage imod den behandling lægerne foreslår.

Kræftsygeplejerske fortæller om patientkontakten

Kontaktsygeplejerske Emilie Meka fortæller om hendes arbejde og hendes tætte kontakt til patienter med lungekræft. 'Hvor langt har jeg tilbage,' er et af de spørgsmål hun ofte skal svare på.

Onkolog forklarer adjuverende immunterapi af lungekræft

Overlæge Lotte Engell-Nørregård forklarer hvordan adjuverende immunterapi - forebyggende behandling - bruges i kampen mod lungekræft.

Se video om behandlingsforløb for lungekræft

Overlæge Lotte Engell-Nørregård fortæller om de forskellige behandlinger af lungekræft - fra kemoterapi til målrettet behandling.

Se video med lungekræftforeningens formand: Man skal ikke sidde alene med sin sygdom

Man er et friskt og rørigt menneske den ene uge - og pludselig er man rigtig syg og stiller sig spørgsmålet 'klarer jeg den her'. Det er en stor omvæltning og det kan være svært at acceptere. Et af Lungekræftforeningens gode råd er at række hånden ud og bede om hjælp. Se interviewet med Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Lungekræftforeningen.

Se video: Annette er ramt af lungekræft

Se hvordan Annette Simonsen opdagede sin kræftsygdom og om hvordan hun ligesom 11.000 andre danskere lever med lungekræft. Hun er bare en af mange, der i dag lever længe med den alvorlige sygdom.

 

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Webmaster

  Journalister

  • Redaktionschef

   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround
   Hanna Sigga Madslund, allround
   Stephanie Hollender, allround

    

   Kommerciel afdeling

   Annoncekonsulent
   Malene Laursen
   malene@medicinsketidsskrifter.dk

   Salgskonsulent
   Helle Garrett
   hg@medicinsketidsskrifter.dk

   Salgskonsulent, Sverige
   Annika Östholm
   annika@medicinskatidskrifter.se

   Webinarer
   Majbritt Laustrup
   majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

   Administrativ koordinator
   Anette Kjer Overgaard
   anette@medicinsketidsskrifter.dk

   Konference koordinator
   Christina Ludvig
   christina@medicinsketidsskrifter.dk

   Research
   Birgitte Gether
   Jan Fuhs (automatiseret research)

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Journalister

  • Redaktionschef

   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround
   Hanna Sigga Madslund, allround
   Stephanie Hollender, allround

    

   Kommerciel afdeling

   Annoncekonsulent
   Malene Laursen
   malene@medicinsketidsskrifter.dk

   Salgskonsulent
   Helle Garrett
   hg@medicinsketidsskrifter.dk

   Salgskonsulent, Sverige
   Annika Östholm
   annika@medicinskatidskrifter.se

   Webinarer
   Majbritt Laustrup
   majbritt@medicinsketidsskrifter.dk

   Administrativ koordinator
   Anette Kjer Overgaard
   anette@medicinsketidsskrifter.dk

   Konference koordinator
   Christina Ludvig
   christina@medicinsketidsskrifter.dk

   Research
   Birgitte Gether
   Jan Fuhs (automatiseret research)

  Om os

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Medicinsk Tidsskrift

  Onkologisk Tidsskrift

  Hæmatologisk Tidsskrift

  MS Tidsskrift

  Propatienter

  Diagnostisk Tidsskrift