De midtjyske regionspolitikere har nu bedt indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille se på reglerne bag Ulrich Fredbergs generelle inhabilitet.

Simon Emil Ammitzbøl-Bille skal se på Fredberg-sagen

Regionsrådet i Region Midtjylland opfordrer nu indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille til at se på de regler om inhabilitet, som dømmer ledende overlæge og nyvalgt regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg (V) ude af hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Regionsrådet sender et brev til indenrigsministeren, hvori det bl.a. hedder, at regionsrådet finder, at den nuværende lovgivning om inhabilitet er uhensigtsmæssig, og at den kan virke udemokratisk.

"Reglen er affattet i 1989, men samfundet - og ikke mindst regionerne - har ændret sig en del siden bestemmelsens udformning. Regionernes kerneopgave er sundhedsvæsnet. Og en del af regionsrådets medlemmer har en ansættelsesretlig baggrund indenfor sundhedsområdet. Regionsrådet mener, at det er en styrke for regionen, at en del af medlemmerne har en faglig indsigt i sundhedsområdet. Men bestemmelsen har den konsekvens, at en gruppe af ansatte med ledende administrative funktioner indenfor eksempelvis regionshospitalerne udelukkes fra at kunne sidde i det stående udvalg, hvorunder hospitalsdriften henhører. Dette er ikke kun uhensigtsmæssigt for det nuværende regionsråd, men på sigt risikeres det, at ledende medarbejdere afholder sig fra at engagere sig politisk i regionsrådet, fordi de risikerer ikke at kunne få tilstrækkelig indflydelse på det område, som de har en særlig faglig kompetence indenfor, fordi de er ledende medarbejdere indenfor selvsamme område," skriver regionsrådet i brevet, som er underskrevet af regionsformand Anders Kühnau (S).

Både Region Midtjyllands egne jurister og Ankestyrelsen har vurderet, at Ulrich Fredberg (V), er generel inhabil i forhold til at være medlem af hospitalsudvalget. Efter loven kan en person med personaleansvar nemlig ikke være medlem af et stående fagudvalg, når udvalget beskæftiger sig med samme område, som vedkommende arbejder med som leder.

"Regionsrådet skal selvfølgelig arbejde på lovligt grundlag. Men det kan ikke være meningen, at en for stor gruppe ansatte ledere udelukkes fra at kunne deltage i regionsrådsarbejde som folkevalgte. Derfor har vi i regionsrådet valgt at henvende os til ministeren," siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til regionens hjemmeside.

På gårsdagens møde i regionsrådet udpegede Venstre i stedet Ulrich Fredberg som medlem i Udvalg for Nære Sundhedstilbud.


Læs hele brevet HER.

 

Fakta om Fredberg-sagen

  • Ved regionsvalget 21. november 2017 kom ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, tordnende ind i regionsrådet i Region Midtjylland med 9600 stemmer. Han gik til valg på, at han med sin store viden om sundhedsvæsenet vidste, hvor skoen trykker.
  • Men i december 2017 blev en ny styrelsesvedtægt for Region Midtjylland vedtaget af politikerne i regionsrådet - hvoraf mange, ja måske alle, har været uvidende om, at det betød et benspænd for Ulrich Fredberg på hans vej ind i hospitalsudvalget. Det udvalg beskæftiger sig ellers med Ulrich Fredbergs ekspertice-områder: Sundhedsområdet, herunder hospitalsområdet og det præhospitale område.
  • Den nye styrelsesvedtægt havde til formål at oprette stående udvalg frem for rådgivende udvalg - det mente regionspolitikerne ville give politikerne mere magt.
  • Men med den nye styrelsesvedtægt trådte en ny regel om stående udvalg i kraft - paragraf 29, stk. 2, som bevirkede, at Ulrich Fredberg blev erklæret generelt inhabil.
  • Paragraf 29, stk 2, litra b lyder: Medlemskab af stående udvalg er udelukket for b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Som ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg har Ulrich Fredberg netop ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget.

Tags: Anders Kühnau, Ulrich Fredberg, Simoni Emil Ammitzbøl-Bille

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
Louise Graa Christensen - diabetes, gastroenterologi
Sofie Stokholm Jakobsen - diabetes, gastroenterologi
Stine Mørkeberg - generelt, sundhedspolitik
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik
Annette Hagerup - sundhedspolitik
Jette Marinus - respiratorisk
Grit Blok - dermatologi
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
Maibrit Jürs - reumatologi
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Anne-Line Budolfsen - sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
Louise Graa Christensen - diabetes, gastroenterologi
Sofie Stokholm Jakobsen - diabetes, gastroenterologi
Stine Mørkeberg - generelt, sundhedspolitik
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik
Annette Hagerup - sundhedspolitik
Jette Marinus - respiratorisk
Grit Blok - dermatologi
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
Maibrit Jürs - reumatologi
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Anne-Line Budolfsen - sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk