”Der er behov for, at man træder et skridt tilbage, sætter fokus på klinisk forskning og sørger for, at vi får et langt bedre vidensgrundlag, inden man begynder at introducere medicinsk cannabis som behandling. Så vil projektet være helt anderledes seriøst og afspejle den situation, vi er i rent fagligt, som er, at vi ikke på nuværende tidspunkt har sikkerhed for, at medicinsk cannabis er en god behandling,” siger lægernes formand, Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen vil nulstille forsøgsordningen

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal gennemføres som et regulært klinisk studie. Kun på den måde kan man på forsvarlig vis indsamle brugbar viden og give patienterne adgang til den eftertragtede, men udokumenterede behandling, mener Lægeforeningens formand, Andreas Rudkøbing.

De i alt ti millioner kroner, der er sat af som forskningsmidler i forbindelse med forsøgsordningen med medicinsk cannabis, er alt for lidt til at gennemføre et ordentligt klinisk studie, mener han. Og Danske Patienters forslag om at ændre ordningen, så lægerne blot udfylder en erklæring om, at patienten opfylder kriterierne for at deltage, løser ikke det grundlæggende problem, som er, at medicinsk cannabis ikke er et godkendt lægemiddel, som vi kender indikation, virkning, dosis, langtidsvirkning og bivirkning af. Sådan en behandling bør kun tilbydes som led i et klinisk forsøg, og derfor bør forsøgsordningen sættes i bero og genstartes som et rigtigt randomiseret, klinisk forsøg, mener han.

”Der er behov for, at man træder et skridt tilbage, sætter fokus på klinisk forskning og sørger for, at vi får et langt bedre vidensgrundlag, inden man begynder at introducere medicinsk cannabis som behandling. Så vil projektet være helt anderledes seriøst og afspejle den situation, vi er i rent fagligt, som er, at vi ikke på nuværende tidspunkt har sikkerhed for, at medicinsk cannabis er en god behandling,” siger han.

De penge, der er sat af til forskningsprojekter i forbindelse med forsøgsordningen, er delvist øremærkede til registerstudier og opfølgning på patientrapporterede oplysninger og bivirkningsindberetninger, og det resterende beløb vil ifølge Andreas Rudkøbing ikke række til et klinisk studie af rimelig styrke og kvalitet, men med den politiske interesse, der er vist for medicinsk cannabis, mener han, at der også må være vilje til at finansiere den forskning, det vil kræve at undersøge medicinsk cannabis som behandling.

”Det er bestemt muligt i forhold til, hvad man ellers bruger af penge på sundhedsområdet. Det ville ikke være nogen hidtil uset satsning, men strategisk forskning, som man kender det fra andre områder,” siger Andreas Rudkøbing.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har i en kommentar til MS Tidsskrift afvist Danske Patienters forslag til en ændring af forsøgsordningen med den begrundelse, at patienterne har forskellige behov, og at det derfor ikke er muligt udelukkende at basere ordination af medicinsk cannabis på objektive kriterier. Hun fastholder, at lægerne lader patienterne i stikken, men Andreas Rudkøbing mener, at ministeren fagligt set er på glatis.

”Hun vælger at overse det faktum, at den faglige grundlag ikke er i orden, og at vi ikke har at gøre med et godkendt lægemiddel, og derfor er lægerne naturligvis vældig skeptiske. Under normale omstændigheder ville vi kompromittere vores faglige etik og autorisationslovens krav om at vise omhu og samvittighed i vores gerning, hvis vi udskrev ikke-godkendte lægemidler uden indikation,” siger han.

Tags: Medicinsk cannabis, Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, cannabis

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
Louise Graa Christensen - diabetes, gastroenterologi
Sofie Stokholm Jakobsen - diabetes, gastroenterologi
Stine Mørkeberg - generelt, sundhedspolitik
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik
Annette Hagerup - sundhedspolitik
Jette Marinus - respiratorisk
Grit Blok - dermatologi
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
Maibrit Jürs - reumatologi
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Anne-Line Budolfsen - sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
Louise Graa Christensen - diabetes, gastroenterologi
Sofie Stokholm Jakobsen - diabetes, gastroenterologi
Stine Mørkeberg - generelt, sundhedspolitik
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik
Annette Hagerup - sundhedspolitik
Jette Marinus - respiratorisk
Grit Blok - dermatologi
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
Maibrit Jürs - reumatologi
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Anne-Line Budolfsen - sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk