Patienter skal kunne beholde penge, de får i erstatning

Alle ni partier i Folketinget blev tirsdag enige om at ændre og udvide det udskældte patientskadeerstatnings-system, så fejlopererede i fremtiden ikke risikerer at skulle tilbagebetale udbetalte erstatninger i millionklassen.

Færre end antaget har prædiabetes

Ny og mindre ressourcekrævende måde at opgøre prædiabetes på reducerer antallet af danskere med prædiabetes radikalt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift