Færre end antaget har prædiabetes

Ny og mindre ressourcekrævende måde at opgøre prædiabetes på reducerer antallet af danskere med prædiabetes radikalt.

Antal udredningssteder for demens skal halveres

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan skal udredningen af demens samles på færre enheder. Det nuværende antal på omkring 30 steder skal ifølge Sundheds- og Ældreministeriet halveres.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift