Rullende læge vil løse problem med lægemangel

Praktiserende læge Christina Svanholm har fået indrettet en bus, som kan fungere som klinik på de 130 km fra Christina Svanholms bopæl i Greve til klinikken i Nysted på Lolland.

Danske Regioner bakker op om Medicinrådets forslag

Danske Regioners bestyrelse tilslutter sig Medicinrådets forslag til løsninger på udfordringer med at overholde tidsplanen for vurdering af lægemidler. Målet er stadig, at Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) udpeger formænd for fagudvalg, men hvis ikke det lykkes, skal regionerne kunne gøre det.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift