Et gebyr på tolkning er et gebyr på menneskerettigheder

DEBAT: Folketingets er ved at begå en forbrydelse i den blinde, tonedøve tiltro til, at dansk sprog er det eneste middel til integration, og at manglende sprogtilegnelse er tegn på sløvsind, ligegyldighed eller vrangvillighed. Tolkegebyret truer patientsikkerheden og basale menneskerettigheder, skriver professor Morten Sodemann i dette debatindlæg.

Skuffende, at Socialdemokratiet ændrer holdning

DEBAT: Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, finder det trist, at Socialdemokratiet siger, at de vil støtte lovforslaget om, at personer, der har været i Danmark i mere end tre år, selv skal betale for tolkebistand. Det strider mod rettighedEN om let og lige adgang til sundhedsvæsenet, skriver lægeformanden i debatindlæg.

Er prioritering overhovedet en mulighed?

DEBAT: Enhver læge kan formulere sig, så Folketingets princip nummer 7 kan bruges, og sker det, kan man lige så godt lukke Medicinrådet, mener Torben Mogensen, formand for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, i dette debatindlæg om Spinraza-sagen. "Atter et spildt forsøg på prioritering," skriver han.

Vi er mange, der er ved at miste tålmodigheden

DEBAT: Formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, er ved at miste tålmodigheden med Sundhedsplatformen."Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen siger, at hun tager brugerundersøgelse meget alvorligt og vil bruge den til at udvikle systemet. Det løfte lyder som noget, vi har hørt før," skriver Lisbeth Lintz i debatindlæg.

Vi skal have fælles ledelse af sundheden

DEBAT: Giv os nu en fælles ledelse af den sundhedsindsats, der burde hænge sammen mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler, skriver tre af landets fremmeste eksperter i sundhedsvæsenet, Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, SDU, Frede Olsen, professor i almen medicin, Aarhus Universitet og Leif Vestergaard Pedersen, direktør, Kræftens Bekæmpelse,  i dette debatindlæg.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift