• Årets magtliste: Hvor havde dommerne deres hoveder

  Bent Hansen tog igen prisen som sundhedsverdnens mest magtfulde, da Dagens Medicin offentliggjorde dette års magtliste. Det skal være ham velundt – han er en sand gigant. Men sjovt nok udkommer Berlingske næsten samtidig med sin top 100 over de mest magtfulde i Danmark, og tænkevækkende er det, at der bortset fra netop Bent Hansen på en 29. plads stort set ikke er gengangere mellem de to lister.

  Kristian Lund
  Kristian Lund
  Chefredaktør
  Send en e-mail
  (valgfri)

  Kræftens psykologi tog dagsordenen ved ASCOs åbning

  Kræftens psykologi tog dagsordenen ved ASCOs åbning På årets ASCO var det forskningsresultater fra tre studier om de psykologiske følger af kræft, der åbnede ballet. Et vigtigt emne, som ofte bliver glemt, lyder det fra forskerne bag studierne og dansk…

  De praktiserende læger ved ikke nok om myelomatose

  De praktiserende læger ved ikke nok om myelomatose De praktiserende læger har ikke tilstrækkelig viden om eller opmærksomhed på symptomer på myelomatose. Konsekvensen er, at sygdommen ofte bliver opdaget for sent, og det giver patienterne en markant dårligere…

  Nettet skal gøres finmasket og de diagnostiske centre bør styrkes

  Nettet skal gøres finmasket og de diagnostiske centre bør styrkes Når mistanken om kræft opstår, skal den praktiserende læge nemt kunne henvise patienter med uklare symptomer til hurtig udredning på regionernes diagnostiske centre eller til afklarende…

  Medicinrådet ændrer praksis for at dæmme op for arbejdspres

  Med udsigt til et uventet stort arbejdspres har Medicinrådet sendt et såkaldt ’orienterende notat’ til Danske Regioner, hvor rådet gør opmærksom på, at det vil justere nogle uhensigtsmæssige arbejdsgange.

  Medlemmer af Medicinrådet må ikke rejse med firmaer

  Medicinrådet har vedtaget en række regler for habilitet, som blandt andet betyder, at medlemmer af et fagudvalg ikke må rejse med et af de firmaer, som har sager under behandling, eller er konkurrent til et firma, som har sager under behandling.

  DANNOAC stilles i bero

  National Videnskabsetisk Komite har bedt om at DANNOAC stilles i bero og derfor er folkene bag med Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason i spidsen i gang med at stoppe studiet - i hvert fald midlertidigt.

  Gislason håber stadig på et landsdækkende DANNOAC

  Det store DANNOAC-studie, som oprindelig skulle have omfattet alle fem regioner, ser ud til at blive et single-projekt for Region H.

  Regeringen vil forlænge økonomiloft for praktiserende læger

  De praktiserende læger risikerer at blive dikteret et reelt lønloft, hvis de ikke kan nå til enighed med regionerne meget hurtigt.