Patienter skal kunne beholde penge, de får i erstatning

  Alle ni partier i Folketinget blev tirsdag enige om at ændre og udvide det udskældte patientskadeerstatnings-system, så fejlopererede i fremtiden ikke risikerer at skulle tilbagebetale udbetalte erstatninger i millionklassen.

  Antal udredningssteder for demens skal halveres

  Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan skal udredningen af demens samles på færre enheder. Det nuværende antal på omkring 30 steder skal ifølge Sundheds- og Ældreministeriet halveres.

  Færre end antaget har prædiabetes

  Ny og mindre ressourcekrævende måde at opgøre prædiabetes på reducerer antallet af danskere med prædiabetes radikalt.

  Rullende læge vil løse problem med lægemangel

  Praktiserende læge Christina Svanholm har fået indrettet en bus, som kan fungere som klinik på de 130 km fra Christina Svanholms bopæl i Greve til klinikken i Nysted på Lolland.

  Danske Regioner bakker op om Medicinrådets forslag

  Danske Regioners bestyrelse tilslutter sig Medicinrådets forslag til løsninger på udfordringer med at overholde tidsplanen for vurdering af lægemidler. Målet er stadig, at Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) udpeger formænd for fagudvalg, men hvis ikke det lykkes, skal regionerne kunne gøre det.

  Smerter i kroppen står bag hver fjerde langtidssygemelding

  Skader og sygdomme i muskler og led er skyld i 25 procent af alle langtidssygemeldinger over 8 uger. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med fagforeninger og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø have virksomheder til at gøre en indsats for at forebygge smerter og sygdomme hos deres ansatte.

  Psykiatrisygehuset i Slagelse lydisolerer og afskærmer samtalerum

  I Region Sjælland er ledelsen gået i gang med at lydisolere og afskærme samtalerum på det nye og prisvindende Psykiatrisygehus i Slagelse, så patienter og behandlere kan sidde uforstyrrede. Det sker efter kritik fra både personale og patienter.

  Ny test kan finde patienter med lymfekræft

  En gentest kan udvælge patienter med en aggressiv form for sygdommen Hodgkin lymfom, så de sikres effektiv behandling.

  Antallet af chefer og administratorer boomer

  Antallet af ’kolde hænder’ i regionerne er steget med 30 procent de seneste ti år. Samtidig skal sundhedspersonalet tage sig af mere og mere kontrolarbejde.

  KOL-læge: Positivt, at der kommer samme spilleregler for alle KOL-patienter i landet

  Ingrid Titlestad, næstformand i Lungeforeningen og overlæge på Lungemedicinsk afdeling i Odense, er positiv overfor den nye overenskomst mellem praktiserende læger (PLO) og Danske Regioner, som siger, at flere KOL-patienter skal behandles hos de praktiserende læger frem for på hospitalet.

  Medicinrådet: De sidste formandsposter besættes inden for en måned

  Formænd til Medicinrådets fagudvalg skal fortsat findes via De Lægevidenskabelige Selskaber, men lykkes det ikke, holder Medicinrådet fast på, at der bør være mulighed for at gå andre veje, siger formanden, Steen Werner Hansen, efter Medicinrådets møde i går.

  Store gevinster ved kontinuerlig blodsukkermåling under graviditet

  Kontinuerlig glukosemåling med en implanteret sensor reducerer risici ved fødsler for kvinder med type 1-diabetes – og for deres børn. Der er også af andre grunde god økonomi i sensor-løsningen – mødre, som anvendte sensor, forlod hospitalet næsten en dag tidligere end kontrolgruppen.

  Kulturnyt

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift